Érvényes 2010. 03. 07-től

 

Felhasználási Feltételek

Az apróhirdetések feladása, meghosszabbítása, módosítása minden esetben ingyenes!!

I. Szerződő felek, általános tudnivalók

A http://aprolive.com honlap (továbbiakban Honlap) magántulajdonban lévő apróhirdetési weboldal.
Szolgáltató: a Honlap tulajdonosa (Livil Media Zrt., email: info(kukac)livilmedia.com), valamint az általa írásban megbízott, a jelen Felhasználási Feltételeket, az Adatvédelmi Nyilatkozatot, és a hatályos jogszabályokat elfogadó és betartó személy(ek) (a továbbiakban Szolgáltató).

Felhasználó: a Honlapra érkező bármely látogató, regisztrált és nem regisztrált felhasználó, legyen akár természetes, vagy jogi személy.

Felhasználó a Honlap használatával hozzájárul ahhoz, hogy az alábbi Felhasználási Feltételeket, valamint az ahhoz kapcsolódó Adatvdelmi Nyilatkozatot önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

A Honlap hivatalos nyelve a magyar, bármilyen igényérvényesítés és kommunikáció a honlap fenntartójával kizárólag magyar nyelven történhet.


II. Szolgáltatás

A Szolgáltató hirdetési felületet nyújt Felhasználó számára, ahol a Honlapon lévő hirdetések között kereshet, valamint Felhasználó (regisztrációt követően) feladhatja (feltöltheti) a saját hirdetéseit.

III. Szolgáltatások igénybevétele

A szolgáltatások igénybevétele háromszintű.
Bármely Felhasználó olvashat, kereshet a Honlapon, regisztráció nélkül.
Bármely Felhasználó regisztrálhat a Honlapon. Felhasználó a regisztrációval jogosulttá válik saját hirdetések feladására (feltöltésére), azok kezelésére, fizetség fejében történő kiemelésére, valamint a különböző hirdetések és a Honlap ajánlására más (számára ismerős) személyek részére.
A jogosultsági szintekkel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozóan tekintse meg az Adatvédelmi Nyilatkozatot.


IV. A szolgáltatás felfüggesztése, korlátozása, megszüntetése

A Szolgáltató jogosult Felhasználóval szemben szolgáltatásait bármilyen okból szüneteltetni, megszüntetni.
A Szolgáltató jogosult a Honlap szolgáltatásainak igénybevételét korlátozni azon felhasználók számára, akik jelen Felhasználási Feltételeket, avagy az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat nem tartják be.


V. Tartalomszolgáltatás

A http://aprolive.com Honlap – ideértve a grafikai elemeit, struktúráját, tartalmát stb. – szerzői jogvédelem alatt áll, ezekkel kapcsolatban Szolgáltató minden jogot magának tart fenn.
Az engedély nélküli vagy nem rendeletésszerű felhasználással a Szolgáltatónak vagy harmadik személynek okozott kárért Felhasználó közvetlenül felel.
Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a hirdetésekben nyilvánosságra hozott információk forrása minden esetben harmadik személy.

VI. A felhasználói tartalom

Felhasználó korlátlan és kizárólagos felelősséggel tartozik a tartalom jogszerűségéért, amelyet a Szolgáltató Honlapján közzétesz, illetve amit a Honlapon elérhetővé tesz, különösen ideértve a feladott (feltöltött) hirdetéseket, azok tartalmát, és a hozzá csatolt képeket. A Felhasználó kijelenti, hogy amennyiben a Honlapon bármilyen jellegű szerzői jogvédelem alatt álló művet hozzáférhetővé tesz, ezen művek tekintetében a közzétételhez szükséges felhasználási jogokkal rendelkezik.A Honlap tartalmának a jelen Felhasználási Feltételekben és az ahhoz kapcsolódó Adatvédelmi Nyilatkozatban rögzítetteken kívül a Felhasználók vagy bármely harmadik személy bármilyen más felhasználását a Szolgáltató kifejezetten kizárja.
Szolgáltató kizárólag a Honlap rendeltetésszerű használatára ad lehetőséget. Felhasználó a hirdetés közzétételével korlátlan, de nem kizárólagos felhasználási jogot biztosít a Szolgáltatónak. A felhasználási jog megszerzésének ellenértéke a Honlap ingyenes használatának lehetősége.

VII. A felhasználói tartalom eltávolítása

A Szolgáltató a szólás, a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságát tiszteletben tartja.
Szolgáltató jogosult bármilyen előzetes vagy utólagos értesítés nélkül eltávolítani az olyan tartalmakat, amelyek jogellenesnek minősülnek, vagy ha a jelen Felhasználási Feltételekbe illetve az Adatvédelmi Nyilatkozatba ütköznek, valamint amelyek nem felelnek meg a Honlap használata során kialakult etikai normáknak.
 

VIII. Hirdetési szabályok

 

 1. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Honlapra feltöltött anyagok tartalmáért a hirdetés feladója teljes körű felelősséggel tartozik.
 2. Felhasználónak lehetősége van az általa esetlegesen kifogásolt hirdetést a Szolgáltató részére jelenteni.
 3. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználó e-mail címére a Szolgáltató automatikus üzeneteket küldhet a Felhasználó által feltöltött hirdetés(ek) aktuális adatairól, állapotáról.
 4. A hirdetések tartalmáért a hirdetés feltöltőjét terheli mindennemű felelősség.


A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom, amely:
 

 • jogszabályba, törvénybe ütközik;
 • szerzői-, kegyeleti-, személyes adatok védelméhez való jogot, személyhez fűződő jogokat, valamint védjegy oltalmakat sért;
 • vulgáris nyelvezetű, vagy közízlést sértő;
 • erőszakra, jogszabálysértésre buzdít;
 • önkényuralmi jelképet tartalmaz;
 • félelemérzetet kelt;
 • nemzeti-, faji-, vallási-, vagy egyéb megkülönböztetést tartalmaz;
 • amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék;
 • bármiféle pornográf tartalom;
 • indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt az adott termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;
 • fegyvert, lőszert, robbanóanyagot és közbiztonságra veszélyes eszközt hirdet/reklámoz;
 • kábítószert vagy gyógyszerkészítményt hirdet/reklámoz;
 • alkoholt vagy dohányárut reklámoz;
 • külföldön szervezett szerencsejátékhoz vagy ajándéksorsoláshoz kapcsolódik;
 • politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag, információ;
 • burkolt és tudatosan nem észlelhető, vagy megtévesztő reklámnak minősül;
 • az adott oldalról kimutató linket tartalmaz;
 • káros kódot tartalmaz;
 • technikai problémát okoz a szerveren, vagy a Honlap szolgáltatásainak valamelyikében;


Szolgáltatónak jogában áll, hogy az alábbi esetekben a hirdetést előzetes vagy utólagos értesítés nélkül módosítsa, illetve hogy a hirdetést törölje:
 

 • a Felhasználási Feltételnek, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltaknak nem megfelelő hirdetés;
 • megtévesztő információt tartalmazó hirdetés;
 • duplikált hirdetések, spam hirdetések, azonos tartalommal többször feladott hirdetések;
 • a magyar helyesírás szabályainak nem megfelelő tartalmú hirdetés;

 

IX. A Szolgáltató felelősségének korlátozása

 1. A Szolgáltatónak joga, de nem kötelessége ellenőrzi a szolgáltatásban megjelenő, illetve a Felhasználó által közzétett tartalmat.
 2. A Szolgáltató nem tehető felelőssé azért, amennyiben harmadik fél jogosulatlanul használja fel a Felhasználó által az oldalra feltöltött tartalmat.
 3. Felhasználó a Honlapot saját felelősségére használja.
 4. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlapon elhelyezett azon információkra vonatkozóan, amelyet a Szolgáltató eszközeivel, de a Felhasználó hoz létre.
 5. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap átalakítása, fejlesztése, műszaki meghibásodása során keletkező károkért.
 6. Szolgáltató kizár minden felelősséget a részben vagy egészében rajta kívül álló ok(ok)ból bekövetkező kárért.
 7. Szolgáltató jogosult bármikor szüneteltetni a szolgáltatását, illetve megszüntetni azt. Az ezzel okozott esetleges kárért felelősséget nem vállal.
 8. Szolgáltató a szolgáltatásból eredő jogvitát megpróbálja békés úton rendezni. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy jogai sérülnek, írjon levelet az info(kukac)aprohirdetes-ingyen.hu címre.


X. Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz:
 

 1. hogy a jelen Felhasználási Feltételek, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozat bármely részének Felhasználó általi megszegése, megsértése esetén Felhasználó köteles a Szolgáltató ebből eredő összes kárát megtéríteni;
 2. hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételével járó valamennyi kockázatot és felelősséget a Felhasználó viseli;
 3. hogy a Honlapra a felhasználók által feltöltött apróhirdetések tartalmát és a feltöltött képeket a Szolgáltató teljeskörűen nem ellenőrzi;
 4. hogy Szolgáltatónak jogában áll biztonsági és adminisztrációs célból, illetőleg a hatékonyabb működés és a saját, illetve a felhasználói/partnerei érdekében a felhasználók adataiba betekinteni, adott esetben utánajárni a felhasználó IP-címének, és hogy bizonyos e-mail címeket, url címeket, IP-címeket és szolgáltatókat korlátozzon illetve zároltasson;


XI. A Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása

Felhasználó köteles a Felhasználási Feltételeket és az Adatvédelmi Nyilatkozatot időről időre áttanulmányozni. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználási Feltételeket illetve az Adatvédelmi Nyilatkozatot bármikor megváltoztassa. Amennyiben a Felhasználó ezt követően a szolgáltatást igénybe veszi, ezzel az új feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.


XI. Vonatkozó jogszabályok

Szolgáltató működésére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a Büntető törvénykönyv, a Polgári törvénykönyv, a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. LXIII. törvény vonatkozik.
Jelen Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi Nyilatkozat 2009. március 20. napjától visszavonásig érvényesek.

Amennyiben Önnek bármilyen kérdése van a szolgáltatással kapcsolatban, vagy jogsértést vélelmez a Honlapon, akkor írjon levelet az info(kukac)aprolive.com e-mail címre. 

Adatvédelmi Nyilatkozat

Az http://aprolive.com honlap (továbbiakban Honlap) tulajdonosa, üzemeltetője jelen nyilatkozatával tájékoztatja a Honlap látogatóit és regisztrált felhasználóit (továbbiakban Felhasználó) a Honlap adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről.


I. Érintett felek: Adatkezelő és a Felhasználó

Az adatok kezelője: Kovács Gábor.(e-mail: info(kukac)aprolive.com), valamint az általa írásban megbízott, a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot, a Felhasználási Feltételeket illetve a hatályos jogszabályokat elfogadó és betartó személy(ek) (továbbiakban: Adatkezelő). Az Adatkezelő mindenkor szem előtt tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, mely szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

Felhasználó: a Honlapra érkező bármely látogató, regisztrált és nem regisztrált felhasználó.
Felhasználó a Honlap használatával, a szolgáltatások igénybevételével, a regisztráció kitöltésével nyilatkozik arról, hogy az Adatvdelmi Nyilatkozatot elfogadja.


II. Kezelt adatok

A Honlap megtekintése során a technikai működés sajátosságai miatt automatikusan rögzítésre kerülhet a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer adatai, valamint a belépő és a kilépő oldal URL-je. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generálhat. Az Adatkezelő ezeket az adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, azokat kizárólag látogatottsági statisztikák elkészítésére használja.

A szolgáltatások igénybevételéhez az Adatkezelő kétszintű jogosultsági kört alakított ki:
 

 1. A honlapot bárki látogathatja anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.
 2. A második szintű jogosultság megszerzését az Adatkezelő regisztrációhoz köti. A regisztrált felhasználók jogosultak a honlapon hirdetések feladására, kezelésére, az ezzel kapcsolatos tartalmak feltöltésére. A regisztráció során kötelező megadni a Felhasználó valódi nevét, e-mail címét és egy jelszót. A kötelezően megadandó személyes adatok a Honlap szolgáltatásainak igénybevétele során a többi felhasználó számára csak akkor válnak megismerhetővé, ha ehhez a Felhasználó a Honlap felületén hozzájárul. A Felhasználó számára lehetőség van egyéb, opcionális adatok (például de nem kizárólagosan: cím, telefonszám, nem, érdeklődési kör, stb.) megadására is ezek az opcionális információk nyílvánosak a könyebb kapcsolat felvétel érdekében a hírdető és vásárló között. Az opcionális nem kötelezően kitöltendő adatokat a felhasználó bármikor törölhet ill. a felhasználó fiók törlésével véglegesen eltávolítjuk adatbázísunkból. 


III. Az adatkezelés célja

A látogatás időpontjai, a belépő- és kilépő oldal URL-je, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működési sajátosságainak megfelelően automatikus. Ezekből az adatokból az Adatkezelő statisztikai adatokat generál.
A Honlapon való regisztráció során az Adatkezelő kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a Honlap szolgáltatásainak igénybevételét, javítását szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kommunikációt biztosítja. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására is sor kerül. Az opcionálisan megadandó adatok szintén kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.


IV. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A Honlap bizonyos szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyezhetnek el a Felhasználó számítógépén. Ezen kisméretű programok a Felhasználó azonosítását és a Honlap könnyebb személyre szabhatóságát szolgálják. Ezen programok Felhasználó számítógépében kárt nem okoznak. Amennyiben Felhasználó a számítógépén tiltja a cookie-fogadást, az a Honlap szolgáltatásainak igénybevételét akadályozhatja, emellett előfordulhat, hogy bizonyos funkciók, vagy oldalak nem tökéletesen jelennek meg, vagy nem használhatóak megfelelően.
A regisztráció során megadott személyes és opcionális adatok törlését a Felhasználó bármikor kérheti - ide nem értve a VI. ("Hirdetésekre vonatkozó tájkékoztatás") pontban foglalt személyes és egyéb adatokat - valamint az Adatkezelő maga is törölheti akkor, ha a szolgáltatás megszűnik, vagy ha a szolgáltatás igénybevételét megtiltja (lásd Felhasználási Feltételek).


V. Általános adatvédelmi tudnivalók

A Honlap használatával a Felhasználó hozzájárul, hogy az Adatkezelő a személyes adatait kezelje, és azokat statisztikai és közvetlen üzletszerzési célból, valamint szolgáltatásai minőségének javítása céljából felhasználhassa. A személyes adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.
Felhasználó a regisztráció során a saját személyes adatait köteles megadni. Felhasználó emellett felelős azért, hogy az általa megadott adatok a valóságnak teljes mértékben megfeleljenek, és ne legyenek félreérthetőek, vagy többféleképpen értelmezhetőek.
Amennyiben Felhasználó regisztrációkor nem a pontos saját adatait (például de nem kizárólagosan: harmadik fél adatait) adja meg, akkor Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának korlátozására, törlésére, és/vagy Felhasználóval szembeni kártérítésre.

Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a regisztrációkor megadott neve, e-mail címe, valamint a rendszer által generált azonosítója a Felhasználó által a rendszeren keresztül küldött elektronikus levelek fejlécében megtalálhatóak legyenek.

Felhasználó elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő a Felhasználó által a Honlap felületére feltöltött hirdetéseket és az általa a regisztráció során megadott személyes adatokat az alább felsorolt partneroldalakon (domaineken) is - a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak illetve a Felhasználási feltételeknek megfelelően - megjelenítse, illetve kezelje: aproweb.info , aprolive.com, apró.info, aprohirdetes.it, ingatlant.com, és további partneroldalairól esetenként értesítést, hírlevelet kapjon.

Amennyiben a Honlap tulajdoni joga megváltozik, úgy Felhasználó elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy az általa regisztrációkor megadott személyes adatokat, illetve az általa feladott hirdetéseket a Honlap új tulajdonosa a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint tovább kezelje. Egyben Felhasználó elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonos személyének változásáról ezen Adatvédelmi nyilatkozatban, illetőleg az ahhoz szorosan kapcsolódó Felhasználási feltételekben kap tájékoztatást.

Felhasználó hozzájárul, hogy a Honlapa feltöltött apróhirdetések tartalmát és a képeket az Adatkezelő nyomtatott vagy egyéb on-line kiadványokban felhasználhatja.


VI. Hirdetésekre vonatkozó tájkékoztatás

 

Felhívjuk Felhasználó figyelmét, hogy a Felhasználó hirdetéseiben feltöltött publikus tartalom esetében (különösképpen, ha az tartalmaz személyes adatot), a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa közzétett személyes vagy egyéb adatait mások kezeljék (rögzítsék, használják, újra nyilvánosságra hozzák, stb.) A hirdetésekben közöltek alapján mások a Felhasználó személyét érintő - nem feltétlenül valós -, esetleg politikai véleményét tükröző, világnézetére, származására, stb. vonatkozó következtetéseket vonhatnak le. A hirdető által a közétett adatai további kezelésének jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. § (5) bekezdésében meghatározott vélelem, amely szerint az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni a közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Adatkezelő a hirdetésekben publikusan megjelenő tartalmat nyilvános közszereplésnek tekinti, ezért ezeket korlátlan ideig nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, nem köteles eltávolítani, anonimizálni vagy törölni. Mindezek mellett a hirdetésekben megjelenő publikus tartalmat Felhasználó bármikor módosíthatja, avagy törölheti. A Felhasználó által törölt hirdetéseket Adatkezelő a törlést követően a továbbiakban nem teszi közzé.


VII. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

 

 1. A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és az általa írásban megbízott - a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot, a Felhasználási Feltételeket és a mindenkori hatályos jogszabályokat elfogadó és betartó - személyek férhetnek hozzá.
 2. Felhasználó engedélye nélkül Felhasználó személyes adatait az Adatkezelő harmadik fél számára nem adja ki, kivéve a törvényben előírt kötelezés és a hatósági eljárás eseteit. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét.
 3. A Honlap felületén a Felhasználó által megadott adatok közül a feltöltött hirdetés pubikus tartalma (hirdetés címe, hirdetés leírása, hirdetéshez csatolt képek, hirdetés helye, stb.) nyilvános. Minden egyéb, a Felhasználó által megadott adatok nem nyilvánosak, és harmadik személy által nem hozzáférhetőek. Kivétetlt képez ez alól az az eset, amikor a Felhasználó a Honlap felületén hozzájárul más személyes adatai (pl.: telefonszám, e-mail cím, név, stb.) közzétételére.
 4. A jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a Felhasználó kérésére a rendszer újra kiküldi a Felhasználó jelszavát Felhasználó e-mail címére, amennyiben az új jelszó kérésekor a Felhasználó a regisztráció során megadott e-mail címet megadja.
 5. Adatkezelő a Honlap szolgáltatásainak javításához igénybe veheti a Google, mint külső szállító szolgáltatásait. A Google cookie-kat (DART cookie) használhat a Honlapon történő hirdetések megjelenítése során, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók számára jobban testreszabott hirdetéseket tudjon megjeleníteni. A Felhasználó ezen DARTS cookie-k használatát kikapcsolhatja. Ezen adatvédelmi szabályokról és tudnivalókról bővebben itt tájékozódhat:http://www.google.com/privacy_ads.html


VIII. Felhasználó jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Személyes adataik kezeléséről minden Felhasználó tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az info(kukac)aprohirdetes-ingyen.hu e-mail címen kérheti bárki, érintettsége igazolásával és levelezési címének megadásával.
Felhasználó a saját adatait, hirdetéseinek tartalmát bármikor módosíthatja, avagy törölheti. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ennek keretében kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését is az info(kukac)aprohirdetes-ingyen.hu e-mail címen.


IX. Adatbiztonsági intézkedések

Az adatok tárolása a hound.arvixe.com szerverén és tárhelyén történik.
Adatkezelő törekszik arra, hogy az oldal technikai szempontból minél biztonságosabban működjön.

X. Jogérvényesítési lehetőségek

Ha a Felhasználó úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor kérjük, vegye fel az Adatkezelővel a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Felhasználónak emellett lehetősége van, hogy jogorvoslati igényét bíróság előtt is érvényesítse, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza.
A személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt az info(kukac)aprohirdetes-ingyen.hu e-mail címre jutassa el.


XI. Adatkezelő kikötése

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az Adatvédelmi Nyilatkozatát megváltoztassa. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok jelen tájékoztatóban meghatározott céltól eltérő kezelését, kivéve a törvényi előírás avagy a hatósági intézkedés esetét. Az erre vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő legalább öt nappal előre közzéteszi honlapján. Amennyiben a Felhasználó ezt követően a szolgáltatást igénybe veszi, ezzel az új feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Érvényes 2010. 03. 07-től